KLOPPER

Ordet klopp er gammelt og stammer fra tiden da ferdselsårene var kjerreveier og stier skapt av folk med hest og husdyr. Klopper er stokker og steinheller man la ut for å komme seg over myrer og vassdrag. Behovene har endret seg og de gamle stiene og ferdselsårene har fått nye brukere. Vi benytter naturen mer enn noen gang til friluftsliv og uteaktiviteter, og nye veier og stier oppstår.

Ny Sti leverer klopper som kan bidra til bedre fremkommelighet for flere, og begrense slitasjen på naturen. Vi har lagt vekt på enkle og funksjonelle løsninger med miljøvennlige trematerialer og festemidler av stål, som gir kloppene styrke, stabilitet og holdbarhet. Fleksible løsninger gir mulighet for variasjon i bredde og form på kloppene, som bryter ensformigheten og skaper nye funksjoner.

Klopp 1 modellen

Dette er en svært robust og stabil klopp med stor fleksibilitet, både i lengde og bredde. Den har tverrstilt dekket som gir muligheter for variasjon i bredde og kan lett tilpasses ulike brukergrupper. Fleksibiliteten gir rom for kreative og praktiske løsninger, som sving, ramper, ovale møteklopper og rasteplasser. Dette kan bygges som moduler og settes sammen i kjede.

Kloppene bygges med en bærende konstruksjon av langsgående bjelker og festes i hvert hjørne med kraftig stålbrakett. Braketten boltes fast til det vi kan kalle en fot, som kan være stein, fast fjell eller trematerialer. Braketten har justeringsmuligheter som gjør at skjøter mellom kloppene, og tilpasninger til terrenget, blir enklere. Samlet gir dette en svært stabil konstruksjon.

Stålbrakettene er laget i cortenstål, og overflaten får etter hvert en beskyttende rusthinne og et rustikk utseende. Med denne byggemetoden løftes kloppen opp fra terrenget og dermed skapes avstand til det våte underlaget. Dette er bra for lufting av treverket i kloppene og for vegetasjonen under, som får luft og lys for å vokse videre.

Klopp 2 modellen

Denne kloppen er mindre og lettere. Den har bærende bjelker og mulighet for både tverrstilt dekke og langsgående dekke med plank. Denne kloppen har en festebrakett i stål, som er lett i vekt og enkel å montere. Braketten skrus fast i bjelken og til underlaget med treskruer. Kloppen kan hvile på trestokker eller plank. Kraftige pigger sørger for at braketten fester seg godt til treverket med kun en treskrue. Treverk med jordkontakt må påregnes å ha kortere levetid.

Redusert størrelse og vekt gjør at denne kloppen er lettere å frakte og montere. En klopp eller to på to meter kan fint bæres på ryggen. Typiske mål for denne modellen vil være lengder inntil 3 meter og bredder mellom 30 og 50 cm.

Klopp 3 modellen

Denne modellen er ulik de andre ved at den kun har langsgående plank som dekke, og ikke en bærende konstruksjon med bjelker. Dette gjør den svært enkel å montere og letter i vekt enn de andre modellene. Tverrstilte stålbraketter skrus fast og holder plankene sammen. En skrue på midten sørger for feste mot underlaget. Underlaget kan være tverrstilte trestokker, plank eller steinheller. Braketten har kraftige pigger og fester seg godt til underlaget. Kloppen kan også festes til steinheller eller fast fjell, og da festes braketten ved hjelp av ekspansjonsbolt, eller gjennomgående skrue. Siden denne kloppmodellen ikke har en bærende konstruksjon vil plankene lett svaie. Dette kan reduseres med flere braketter på samme klopp.

Denne modellen kan leveres med 2 eller 3 planker i bredden. Med en bredere planke i midten kan denne fint brukes til sykkel. Lengde opp til 5 meter og bredde fra 33 til 56 cm.

GANGBRUER

Ny Sti AS bygger og leverer turstibruer for fjell, utmark og mer urbane turstier. Bruene er tilpasset våre krevende klimatiske forhold med snø, flom og isgang. Gjennom utviklingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge, og et samarbeid med DNT Romsdal og Molde Engineering, har vi utviklet en solid kompetanse på turstibruer med kombinasjonen treverk, stål og miljøvennlige materialer.

Bruer skal stå i naturen i mange tiår og derfor har vi lagt stor vekt på miljøperspektivet i valg av tremateriale. Kjerneved av furu gjennomgår få prosesser på veien til byggemateriale, og kan gjenvinnes. Kjerneved har lange tradisjoner i norsk byggeskikk, og er spesielt brukt på værutsatte steder. Veden har spesielle egenskaper og inneholder naturlige impregneringsstoffer, som utvikles i takt med treets aldring. Med åpne og luftige konstruksjoner unngås fuktansamlinger, som gjør at treverket tørker raskere, og vi oppnår lang holdbarhet.

Med tiden får kjerneved en rustikk og sølvgrå overflate som passer godt inn i naturlandskapet, og sammen med enkle konstruksjoner tar bruene mindre oppmerksomheten fra naturopplevelsen.

Solide bruer skaper trygghet for ferdsel langs stier og turveier. De bærende bjelkene er en av de viktigste komponentene i bruene. Limtrebjelkene vi bruker er av kjerneved av høy kvalitet, og gir både stor styrke og mange muligheter for hvilke bruer vi kan bygge. Heltre kjerneved henter vi hos lokale sagbruk.

Vi leverer bruer i mange ulike former og størrelser og hver enkelt bru kan tilpasses behov og formål. Rekkverk i treverk eller kombinasjonen tre og vaiere og med stolper av treverk eller cortenstål (ruststål). Bruene kan leveres med ulik grad av ferdigmontering, og vi bistår gjerne med prosjektering, transport og montering på brupunktet.

Se også under fanen «Referanser» for flere opplysninger, foto og video.

GRINDER

Selvlukkende grind

Ny Sti har utviklet en selvlukkende grind som slår begge veier og lukker seg automatisk. Grinda egner seg godt for turstier som passerer inngjerdet husdyrbeite. Den løser utfordringen med at folk glemmer å lukke grinda etter seg.

Grindene bygges i ubehandlet furu kjerneved. Kjerneved er et varig tremateriale, som kan stå ubehandlet og får etter hvert en sølvgrå farge. Overflaten kan behandles hvis man ønsker en annen farge, men det er ikke nødvendig for holdbarheten sin del. Grind kan også leveres i andre trematerialer på bestilling.

Grinda er noe mer krevende å montere enn tradisjonelle grinder da lukkemekanismen stiller større krav til stødig og nøyaktig plassering av stolpene. Fundamenter for stolpesko kan enten være støpt betong, stein eller fast fjell. Vær oppmerksom på at vann og frost kan gjøre fundamentene ustabile, så feste i fast fjell er å foretrekke.

Grinda leveres komplett i forskjellige størrelser og utforminger, montert eller flatpakket. Grind kan også leveres med tradisjonelle hengsler og lukkemekanisme.


Stolpesko

3-punkts stolpesko gir et stabilt feste for grindstolpen. Med 3-punktsfestet kan stolpen justeres på hver enkelt bolt. Stolpeskoen leveres i cortestål eller varmgalvanisert stål.

PROSJEKTERING

Prosjektering og dokumentasjon

Ny Sti kan bistå med hjelp til trasevalg, prosjektbeskrivelser og dokumentasjoner ved opprettelse av et stiprosjekt. Dette er vedlegg som etterspørres i søknader om godkjenninger, økonomisk støtte og finansiering.

Trasevalg

Har du planer om å etablere en ny stitrase? Ny Sti kan bistå med noe valg underveis, som vurdering av slitasjeproblematikk, sikringstiltak og ulike løsninger for tilrettelegging.

Prosjektbeskrivelse

Planlegging er ofte en stor del av jobben med å legge til rette for en ny stitrase eller forbedre en etablert sti. En grundig prosjektbeskrivelse vil være til stor hjelp i søknader om offentlige godkjenninger, finansieringsstøtte og spillemidler. Vi lager beskrivelse av traseen med ulike tilretteleggingsbehov som klopper, bruer, steinlegging, sikringstiltak, rasteplasser osv. For å illustrere dette best mulig bruker vi foto både fra bakken og drone, og grafiske illustrasjoner. Kontakt oss, så kan vi gjøre en vurdering og gi et prisoverslag på stiprosjektet.

I etterkant kan vi bistå dokumentasjon på gjennomførte tiltak.

MATERIALVALG

 

Kjerneved av furu

Ser vi på tverrsnittet av en furustokk, vil vi se et skille mellom den ytre og den indre delen av stammen. Kjerneveden er mørkere og har andre funksjoner og kvaliteter enn den ytre delen av stammen, som gjerne kalles yteved. I yteveden foregår transporten av vann og næringsstoffer til treets vekst. Etter hvert som treet vokser utvikles kjerneveden, som hos furua også kalles malme og al. I trecellene i kjerneveden dannes harpiks. Dette begrenser opptak av vann til kjerneveden, som får et lavere vanninnhold enn yteveden. Harpiks inneholder naturlig impregneringsstoffer mot sopp og skadedyr. Når vi bruker kjerneved drar vi nytte av de beste egenskapene fra furua, slik gammel byggeteknikk har gjort i hundrevis av år.

Kjerneveden har svært lang holdbarhet, mange hundre år under gode forhold. Det som påvirker holdbarheten mest er fuktighet og angrep av skadedyr og sopp. Overflatesopp, som svartsopp, gjør liten skade, men dersom råtesopp får trenge inn, brytes treverket gradvis ned. Råtesoppen utvikler seg i treverk med høy fuktighet og over lengre tid. Kloppene er mest utsatt for fuktighet, der de ligger nær bakken på våte områder. Derfor er det viktig at kloppene monteres slik at de løftes opp fra underlaget. Da får de anledning til å tørke ut etter regnperioder, og unngår direkte jordkontakt. Kjerneveden brukes uten tilsetningsstoffer, kan resirkuleres eller gå inn i naturens eget kretsløp. Derfor er den spesielt miljøvennlig og et bærekraftig materiale.

Corten stål

Corten er en stållegering med andre egenskaper enn «vanlig» svart stål. Med vekselvis våt og tørr overflate over tid, dannes en beskyttende rusthinne som gjør at dette stålet har lengre holdbarhet. Corten-stål brukes blant annet til arkitektur og kunst, mye på grunn av den rustrøde og dekorative overflaten. Dette gjør den også godt egnet til bruk i naturen. Vi velger å bruke syrefaste skruer i kombinasjon med corten-stål. Dette gir en spennende kontrast mot det matte rustne stålet.