Miljøvennlige produkter til sårbare naturområder

PRODUKTER

Ny Sti har som mål å bruke byggematerialer og løsninger som er miljøvennlige og med utforming som harmonerer med naturen. Dette underbygger målsettingene om bærekraftige produkter som ikke forurenser og kan resirkuleres.

Kjerneved av furu er et byggemateriale med lange tradisjoner innen norsk byggeskikk. Med sine gode egenskaper ble kjerneveden spesielt brukt på værutsatte plasser. Den inneholder mange av naturens egne impregneringsstoffer og kan derfor brukes uten kjemisk behandling. Klopper, bruer og grinder av ubehandlet kjerneved får en sølvgrå overflate. Ståldetaljene av cortenstål danner en beskyttende og dekorativ rusthinne på overflaten.

Ny Sti kan bistå med planlegging av nye stitraseer, dokumentasjon, bygging og montering av alle våre produkter. Produktene kan også leveres som pakkeløsninger for selvbyggere.

KLOPPER

Ny Sti leverer 3 ulike kloppemodeller, som alle kan spesialtilpasses i lengde og bredde. Kloppene kan leveres ferdig monterte eller flatpakket for selvmontering. Vi bistår med veiledning og hjelp til
montering.

GANGBRUER

Ny Sti bygger bruer med lik konstruksjon og med samme materialer som kloppene. Bruene er gjerne bredere enn kloppene og har i tillegg gelender.

GRINDER

Ny Sti har egenutviklet en grind som slår begge veier, er selvlukkende og med enkel lås. Leveres i ulike varianter tilpasset
formålene.

PROSJEKTERING

Ny Sti kan bistå med hjelp til trasevalg, prosjektbeskrivelser og dokumentasjoner ved opprettelse av et stiprosjekt. Dette er vedlegg som etterspørres i søknader om godkjenninger, økonomisk støtte og
finansiering.